Programmet ger dig!

Kunskap    • Fokus på hur den ökade förändringstakten påverkar ditt företag och omvärlden.
Insikt    • Kring hur den ökade förändringstakten kräver ny organisationsstruktur, modern managementmodell och utveckling av team.
Inblick    • I en stärkande kultur och dess potential inom olika verksamhetsområden.
Förståelse    • För hur ledarskapet påverkas utifrån en ökad förändringstakt och insikter om hur du kan få med din organisation och dina medarbetare på förändringsresan.
Konkreta exempel på närvarande ledarskap och stärkande kultur    • Från olika verksamheter samt tips om hur du tar vara på möjligheter och hanterar utmaningar.

Kontakta mig för mer information

Målgrupp
Ledare med eller utan chefskap. Ledningsgrupper och team.
Du blir bättre på att

• Hur du utövar förändringsledarskap baserat på tillit
• Hur du blir autentiskt och närvarande i ditt ledarskap
• Hur ledarskapet påverkar företagskulturen i en organisation
• Lär dig förstå förändringsprocesser och yttre påverkan ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv
• Hur du kan värdera situationer och fatta välgrundade beslut sprunget ur dina värderingar
• Lär dig att kommunicera tydligt
• Hur du kan kartlägga och påverka kulturen i din organisation

Utbildningens omfattning

Utbildningen omfattar 3+3 dagar och genomförs i internatform

Boken ”Den Inre Kompassens Makt”, samt ett kartläggningsverktyg för kultur och arbetssätt, ingår som utbildningsmaterial. Du kommer även jobba i lärpar och ha hemuppgifter. Mellan varje block ingår ett coachningssamtal via telefon.

Så här anmäler du dig!

Du kan boka dig genom att skicka ett mail eller kontakta oss på telefon.

Morgan Borg 
Morgan.borg@journey.se

070 657 87 30

Hållbar
Förändring 

Hur möter du trycket från en omvärld i ständig förändring?


Hur kan värderingar styra dig i ditt ledarskap och organisationen mot bättre resultat genom förändringsledning?


Din inre kompass är ditt viktigaste verktyg och det här är utbildningen som visar vägen.

Du har hört det förr och du upplever det säkert varje dag i din roll som ledare: förändringar är den nya konstanten. I en organisations- kultur som präglas av tillit, transparens, nyfikenhet och en vilja att anta utmaningar upplevs förändringar positivt – men en sådan kultur kommer inte av sig själv. Snarare tvärtom, eftersom förändring av naturen kan uppfattas som hot av våra hjärnor. Det krävs en förståelse för våra egna värderingars samspel med organisationens värdegrund, mellan vårt sätt att visa värderingsstyrt ledarskap och andras vilja att följa i förändring och inte minst – en insikt om hur vi fungerar som människor i oss själva och i relation till varandra. Men allt börjar med dig. I synnerhet om du är en ledare. Om du ska visa vägen kommer din inre kompass vara avgörande för dina vägval.

De företag som har en kultur där de humanistiska värdena finns representerade, har också ledare och medarbetare som lever i och med förändringar – och de är inte bara hållbara, ledare behöver arbeta med högre grad av självorganiserade team oavsett om det är ledningsteam eller team med medarbetare. De är framtidens vinnare.